Khmer Line-Break Test

ការដែលបានអានរឿងជជែកតវ៉ាទាំងអស់ដែលក្រុមទាំងពីរនេះបានលើកឡើងមកនេះ
តើវិធីសាស្ត្រអ្នកបោះឆ្នោតស្វ័យប្រវត្តិណាមួយដែលលោក-អ្នកគាំទ្រជាងគេ?